Turistički rezultati Bola u rujnu

Ostvarena noćenja na području općine Bol u rujnu 2018.

 

 

Noćenja rujan 2018                           Noćenja rujan 2017
Domaći: 4.126 (4,39%)                              3.156
Strani: 89.807 (-4,4%)                               94.866
Ukupno: 93.933 (-4%)                               98.022

Noćenja po strukturi smještaja:
Hoteli:                                                60.946
Privatni smještaj:                            27.333
Kampovi:                                           2.577
Nekomercijalni smještaj:               3.077

Struktura gostiju u rujnu:

  1. Francuska 17,30%
  2. Njemačka 16,10%
  3. Austrija 16,01%
  4. Velika Britanija 8,75%
  5. Švedska 5,33%
  6. Hrvatska 4,39%
  7. Slovenija 3,02%
  8. Češka 2,62%
  9. Belgija 2,36%

Dolasci rujan 2018.                                         Dolasci rujan 2017.
Domaći:   722  (39%)                                                    520
Strani: 15.024  (4%)                                                    14.434
Ukupno: 15.746 (5%)                                                 14.954

Noćenja siječanj – rujan 2018                       Noćenja siječanj – rujan 2017
Domaći: 44.832 (25%)                                                 35.092
Strani: 571.529 (-3%)                                                  591.668
Ukupno: 616.361 (-1,78%)                                         627.570

Dolasci siječanj – rujan 2018                          Dolasci siječanj – rujan 2017
Domaći: 7.606 (+21%)                                                   6.280
Strani: 93.723                                                                93.774
Ukupno: 101.329 (1,2%)                                             100.054