Turisti?ki rezultati Bola – Listopad 2016.

Na podru?ju op?ine Bol u listopadu 2016., ostvareno je 25.228 no?enja dok je u istom razdoblju prošle godine ostvareno 18.022 no?enja što predstavlja rast od 40%…

Na podru?ju op?ine Bol u listopadu 2016., ostvareno je 25.228 no?enja dok je u istom razdoblju prošle godine ostvareno 18.022 no?enja što predstavlja rast od 40%.

U prvih deset mjeseci 2016.,ostvareno je 666.484 no?enja te 101.184 registriranih dolazaka dok je u istom razdoblju prošle godine ostvareno 593.895 no?enja ili rast od 12%. Doma?i gosti ostvarili su 44.506 no?enja ili 7% dok su strani gosti ostvarili 621.978 no?enja te sa 93 % sudjeluju u ukupnoj stukturi gostiju.

U hotelskom smještaju ostvareno je 349.544 no?enja ili rast od 5%, u privatnom smještaju ostvareno je 290.945 no?enja ili rast od 26% te u kampovima je ostvareno 17.857 no?enja ili rast od 4% u odnosu na prošlu godinu.

Struktura gostiju u 2016:

1.       Njema?ka    91.955 no?enja (14%);

2.       Skandinavske zemlje 87.710 no?enja (13%);

3.       Francuska  76.642 (11%);

4.       Hrvatska 44.506  (7%);

5.       Slovenija  38.131  (6%);

6.       Italija  36.540 (5%);

7.       Velika Britanija 35.245  (5%)