Statistika za svibanj 2015.

 

U svibnju 2015. ostvareno je 41.489 turisti?kih no?enja, što je za 30% više nego prošle godine!

U svibnju 2015. ostvareno je 41.489 no?enja na podru?ju op?ine Bol, dok je u svibnju 2014. ostvareno tek 31.876 no?enja. Biljeimo porast no?enja od 30% u odnosu na prošlu godinu.

U razdoblju svje?anj – svibanj 2015. ostvareno je 57.324 no?enja na podru?ju op?ine Bol, dok je u istom razdoblju 2014. ostvareno 48.903 no?enja što je za 17% više nego prošle godine.

Struktura no?enja turista po zemljama za prvih pet mjeseci 2015.:

Zemlja Broj no?enja U postocima
Hrvatska  3.594 6%
Njema?ka 12.992 23%
Francuska  8.462 15%
Slovenija  7.981 14%
Austrija 7.073 12%
Velika Britanija 2.136 4%
Finska 1.794 3%
Švedska 1.649 3%
Poljska 1.543 3%