Smotra sirnica otoka Bra?a

28. oujka 2016. godine u Bolu je odrana peta po redu «SMOTRA SIRNICA OTOKA BRA?A». ?estitke pobjedni?koj ekipi Selaca kojoj je priznanje uru?io na?elnik op?ine Bol.

 

28. oujka 2016. godine u Bolu je odrana peta po redu «SMOTRA SIRNICA OTOKA BRA?A». Manifestacija ?iji je organizator Narodna knjinica u Sutivanu do sada se odrala u Sutivanu, Nereiš?ima, Škripu i Selcima.

Doma?in, Centar za kulturu op?ine Bol osigurao je sve uvjete za dobro druenje i zabavu: «Uskršnji doru?ak» koji su pripremili bolski ugostitelji, bogat kulturno umjetni?ki program, izlobu pisanica, odli?ne uvjete za rad irija i srda?no gostoprimstvo. U konkurenciji je ove godine bilo 13 uzoraka sirnica iz 8 bra?kih mjesta: Supetra, Sutivana, Loiš?a, Boboviš?a na moru, Škripa, Postira, Selaca i Bola.

Pet ?lanova irija nije imalo lagan posao jer je ve?ina prijavljenih uzoraka bila vrlo visoke kvalitete. Ocjenjivao se kao i svake godine izgled, struktura, miris i okus sirnice. Tre?e mjesto na smotri osvojila su Loiš?a, drugo mjesto Sutivan a prvo mjesto po drugi put su osvojili predstavnici Selaca, koji su ve? ostvarili jednu pobjedu na smotri u Škripu. Op?inski na?elnik Tihomir Marinkovi? uru?io je priznanje «?uvara gastronomske tradicije otoka Bra?a za 2016. godinu» predstavniku Selaca.

Sirnice su nakon proglašenja pobjednika degustirali posjetitelji smotre koji su se uvjerili u njihovu kvalitetu jer su ubrzo nestale sa tanjura. Velika zahvala doma?inima u Bolu, a bra?kim doma?icama ?estitke i poziv da se odazovu u još ve?em broju na smotri 2017. kojoj još ne znamo lokaciju jer ima više interesenata, ali objavit ?emo je uskoro!