Sjednica Vije?a TZO Bol

Turisti?ko vije?e  TZ op?ine Bol na svojoj šestoj sjednici odranoj dana 30. rujna 2015., u Bluesun hotelu Elaphusa raspravljalo je o ostvarenim no?enjima uz osvrt na turisti?ku sezonu…

 

Turisti?ko vije?e  TZ op?ine Bol na svojoj šestoj sjednici odranoj dana 30. rujna 2015., u Bluesun hotelu Elaphusa raspravljalo je o ostvarenim no?enjima uz osvrt na turisti?ku sezonu, analiziralo rezultate anketnog upitnika te donijelo odluku o turisti?kim priznanjima za 2015. Turisti?ko vije?e je donijelo odluku da se ove godine Dan TZO Bol obiljei 23. listopada 2015.