Sajam turizma u Napulju 2016.

Turisti?ka zajednica op?ine Bol, Bluesun hoteli i turisti?ka agencija Solo Croazia iz Milana zajedni?ki nastupaju na me?unarodnom sajmu turizma u Napulju – BMT Napoli od 18. do 20. oujka 2016. O?ekuje se da ?e kroz tri dana sajam posjetiti blizu 80.000 posjetitelja.

Turisti?ka zajednica op?ine Bol, Bluesun hoteli i turisti?ka agencija Solo Croazia iz Milana zajedni?ki nastupaju na me?unarodnom sajmu turizma u Napulju – BMT Napoli od 18. do 20. oujka 2016. O?ekuje se da ?e kroz tri dana sajam posjetiti blizu 80.000 posjetitelja.