Redovna skupština TZO Bol

Dana 10.04.2019. održana je redovna godišnja sjednica Skupštine TZO Bol na kojoj je usvojeno:

  1. Prihvaćanje Zapisnika s prošle sjednice Skupštine TZO Bol;
  2. Izvješće Nadzornog odbora TZO Bol o izvršenom nadzoru Turističke zajednice općine Bol za razdoblje 01.01. – 31.12.2018. godine;
  3. Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima TZO Bol za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine.

Nakon usvojenih materijala sudionici su raspravljali o tekućim aktivnostima, te pripremama za nadolazeću sezonu.