Prezentacija u Beogradu

Turisti?ka zajednica op?ine Bol, Hoteli Zlatni rat, hotel Lipa iz Postira i Zra?na luka Bra? organiziraju prezentaciju turisti?ke ponude Bola i otoka Bra?a na me?unarodnom sajmu turizma u Beogradu…

Turisti?ka zajednica op?ine Bol, Hoteli Zlatni rat, hotel Lipa iz Postira i Zra?na luka Bra? organiziraju prezentaciju turisti?ke ponude Bola i otoka Bra?a na me?unarodnom sajmu turizma u Beogradu.

Prezentacija ?e se odrati, 20. velja?e 2016.,  na štandu turisti?ke agencije "Peca tours" iz Makarske, a na prezentaciji ?e nazo?iti vode?i predstavnci tiskanih i elektronskih medija iz Srbije. Pored turisti?ke ponude prezentirat ?e se i mogu?nost uspostave sezonskog zra?nog mosta Beograd – Bra?.