Predstavljanje turisti?ke ponude

Iz Bola u utorak putuju u Norvešku predstavnici Turisti?ke zajednice, predsjednik Tihomir Marinkovi? i direktor Markito Marinkovi?

U prva tri mjeseca u Bolu je zabiljeeno 1.159 no?enja, što je ipak manje nego u istom periodu prošle godine (2.035 no?enja). To ipak nisu podaci koji bi trebali zabrinjavati jer je 2013. godine Uskrsa bio ranije i hoteli su ranije bili otvoreni. Na primjer, lani je za Uskrs u Bolu bilo 413 njema?kih gostiju koji su ostvarili 1.784 no?enja.

Iz Bola u utorak putuju u Norvešku predstavnici Turisti?ke zajednice, predsjednik Tihomir Marinkovi? i direktor Markito Marinkovi?, jer u srijedu u Oslu zajedno s Turisti?kom zajednicom Splitsko-dalmatinske upanije, predstavljaju tamošnjim novinarima i touroperatorima turisti?ku ponudu naše upanije, a Bola posebno. Lani su Norveani u Bolu imali 26.000 no?enja. Uspostavom direktne avionske linije iz Osla do Zadra, Splita i Dubrovnika, mnogo im je jednostavniji dolazak na odmor u Hrvatsku.

Na Sajmu turizma u Napulju, koji je organiziran od 3. do 6. travnja, bio je zajedni?ki štand Turisti?ke zajednice Bol, Zlatnog rata d.d. i agencije Solo Croazia iz Milana, ?ija je vlasnica Rea Karnin?i?. (boljani.info)