Poziv na dostavu ponuda

Ovim putem pozivamo zainteresirane informatičke tvrtke na dostavu ponude sukladno sljedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude za web stranicu ‘bol.hr’.   

Projekt izrade bi trebao uključivati sljedeće značajke:

 • Content Management Sytem(CMS) – custom made ili prilagodba nekog od vodećih CMS-ova
 • Prezentacija template-a po kojem bi se radila web stranica(TZO Bol želi aktivno sudjelovati u izboru) prije početka izrade
 • Poštivanje vizualnog identiteta kojeg ima TZO Bol(Symbol of the Adriatic)
 • Poštivanje postojećih funkcionalnosti u modulu smještaja (frontend i backend)
 • ‘Random’ prikazivanje smještajnih jedinica u frontendu
 • Integrirana ‘Search’ opcija u modulu smještaja za privatni smještaj
 • Višejezičnost, 4 jezika , sa opcijom dodavanja jezika prema željama TZO Bol
 • Transfer ‘živih’ podataka sa aktivne stranice bol.hr iz svih postojećih modula na sva 4 jezika uz poštivanje sadašnje strukture podataka
 • SEO optimizacija stranica uz redirekciju starih URLova na nove
 • Integracija web stranice sa društvenim mrežama (npr. mogućnost dijeljenja sadržaja prema društvenim mrežama direktno sa stranice i obrnuto)

Web stranica treba sadržavati sljedeće module:

 • Modul za upravljanje stranicama sa sadržajem
 • Modul za upravljanje novostima u više kategorija
 • Modul za upravljanje smještajnim kategorijama i jedinicama
 • Modul za prijavu na newsletter(frontend + backend)
 • Modul za upravljanje korisnicima
 • Modul za upravljanje menu-ima
 • Modul za upravljanje galerijama slika i videa
 • Modul za upravljanje SEO sadržajem
 • Modul za upravljanje anketama
 • Modul Google integracije (Analytics, Webmaster, Maps)
 • Modul integracije s online društvenim mrežama

Po završetku izrade projekta, a prije puštanja u rad, TZO Bol će testirati web stranicu (frontend + backend) kako bi se ispravilo moguće nedostatke u dizajnu i/ili funkcionalnosti.

Hosting stranice prema odabiru Ponuditelja uz dogovor sa TZO Bol.

Web stranica mora zadovoljavati ‘cross browser’ kompatibilnost svih posljednjih verzija važnijih preglednika. Sve stranice trebaju biti prilagođene mobilnim i tablet uređajima (responsive).

Za sve korištene sadržaje na web stranici će od strane TZ BOL biti regulirana autorska prava.

Po završetku projekta, Ponuditelj je dužan osigurati obuku za korištenje CMS sustava (praktični rad ‐ unos sadržaja putem CMS‐a, testiranje unosa).

Po završetku i odobrenju projekta, Ponuditelj je dužan osigurati jednogodišnje održavanje web stranice radi otklanjanja mogućih nedostataka i prilagodbi mogućim novim zahtjevima TZO Bol.

Za potrebe izrade nove stranice, TZO Bol će na korištenje Ponuditelju dati sve baze podataka i pristup serveru TZO Bol, te sav Content potreban za izradu stranice.

Ponude slati na adresu: Turistička zajednica općine Bol, Porat bolskih pomoraca b.b. 21420 Bol, sa naznakom ‘Ponuda za web stranice’.

Molimo da Vašu ponudu dostavite osobno na protokol u prostorijama TZO Bol ili poštom preporučeno, a  najkasnije do 15. rujna 2017. godine. Smatrat će se da su u propisanom roku dostavljene sve ponude koje su do navedenog roka zaprimljene kod Naručitelja ili su zaprimljene u poštanskom uredu do tog datuma.

Uz ponudu, zainteresirani ponuditelji trebaju dostaviti i:

 • ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), obrtni ili drugi odgovarajući registar kojom ponuditelj dokazuje da je registriran za obavljanje predmetne djelatnosti, ne starija od šest (6) mjeseci od dana objave natječaja
 • podatke o bonitetu tvrtke na obrascu BON-1 i BON-2 ili na drugom odgovarajućem obrascu poslovne banke koja obavlja poslove platnog prometa, kojima ponuditelj dokazuje da nije bio u blokadi dulje od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, ne stariji od 30 dana od dana objave, te da ima prosječan promet veći od 100.000 kuna u posljednje dvije godine.
 • izjavu ovlaštene osobe da je ponuditelj kadrovski i tehnički opremljen za izvedbu poslova iz natječaja
 • popis usluga(istih ili sličnih) izvedenih tijekom posljednje tri godine(referentne liste)

Poziv za podnošenje ponuda je javno objavljen na portalu http://tz.bol.hr.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva za dostavu ponuda i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj natječaj ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi ili u drugim opravdanim slučajevima prema odluci Naručitelja.

Naručitelj će o odabiru najpovoljnije ponude odlučiti do 25. rujna 2017. godine, a Odluka o odabiru najpovoljnije ponude će biti objavljena na portalu TZO Bol: http://tz.bol.hr.

Naručitelj i odabrani gospodarski subjekt u postupku natječaja, nakon uredno izvršene dostave i obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, u roku od narednih 8 (osam) sklopit će ugovor o izvršenju predmeta natječaja kojim će regulirati izvršenje predmetnog posla.

Bol, 25. kolovoza 2017.

Turistička zajednica općine Bol

Direktor
Markito Marinković