Mreža defibrilatora u Bolu

Turistička zajednica općine Bol organizirala je za turističke djelatnike Bola prezentaciju projekta ‘Mreže defibrilatora u destinaciji’.

Mreža defibrilatora u destinaciji sastavni je dio  turističke ponude koja omogućava sigurnost za goste i domicilno stanovništvo a njegova prednost je da ga mogu koristiti laici koji kroz kratku i ciljanu edukaciju savladavaju njegovo korištenje.

Postojanje mreže defibrilatora u destinaciji stvara dodatni promidžbeni efekt destinacije te istu podiže u viši rang.

Projekt Mreže defibrilatora u destinaciji prezentirao je dr. Nikša Šimetović.