Mjere za hotele, iznajmljivače, kampove, marine i turističke agencije

Preporuke za rad hotela i iznajmljivača, marina i turističkih agencija tijekom epidemije COVID-19.

Preporuke možete naći na sljedećim linkovima:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Hoteli_i_smjestajne_jedinice_.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Marine_i_kampovi-10-05-1.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Turisticke_agencije-10-05.pdf