Energetski certifikat za iznajmljiva?e

Obaveza je privatnih iznaljmljiva?a izraditi certifikat o energetskoj u?inkovitosti…

Temeljem Zakona o energetskoj u?inkovitosti od 14. listopada 2014. (NN 127/14) svi privatni iznajmljiva?i soba i apartmana duni su do 01.01.2016. godine za svoje objekte koje iznajmljuju izraditi certifikat o energetskoj u?inkovitosti kod ovlaštenih firmi za izradu tih certifikata. Više informacija u vezi sa izradom certifikata mogu se prona?i na Internetu ili u uredu TZO Bol.