Edukacija za privatne iznajmljiva?e 2016

Turisti?ka zajednica Splitsko – dalmatinske upanije nastavlja i u 2016. godini s programima EDUKACIJA ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVA?E u suradnji s Privatnom školom WALLNER. Organizacija edukacije za podru?je otoka Bra?a predvi?ena je na podru?ju op?ine BOL dana 05.03. (subota) 2016. godine…

Turisti?ka zajednica Splitsko – dalmatinske upanije nastavlja i u 2016. godini s programima EDUKACIJA ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVA?E u suradnji s Privatnom školom WALLNER. Organizacija edukacije za podru?je otoka Bra?a predvi?ena je na podru?ju op?ine BOL dana 05.03. (subota) 2016. godine od 9.00 do 13.30 sati u prostorijama Srednje škole Bol.

Zbog velikog broja novih privatnih iznajmljiva?a i vrlo bitne teme za poslovanje privatnih iznajmljiva?a – Internet prodaje, naglasak ovogodišnjeg ciklusa je na toj temi (kao i prošle godine), koja je osvjeena sa novim informacijama i trendovima iz ovog podru?ja. Zna?i ovogodišnja predavanja mogu slušati iznajmljiva?i koji su bili na prošlom ciklusu (dosta noviteta), ali isto tako i oni koji nisu bili prošle godine.

Kako bi osigurali svoje mjesto na edukaciji, molimo Vas da se prijavite na slijede?em linku: https://goo.gl/OTcBxn