Bra?ani kod apostolskog nuncija u Berlinu

Bra?ka delegacija je nakon izlaganja na sajmu turizma posjetila apostolskog nuncija u Berlinu, hrvatskog nadbiskupa Nikolu Eterovi?a. Ugodan dvosatni razgovor sa mons. Eterovi?em protekao je uz temu Bra?a i turizma, a nunciju su uru?ene knjige "Bra?ka marenda" i "Bra? – krajolici i spomenici"…

Bra?ka delegacija je nakon izlaganja na sajmu turizma posjetila apostolskog nuncija u Berlinu, hrvatskog nadbiskupa Nikolu Eterovi?a. Ugodan dvosatni razgovor sa mons. Eterovi?em protekao je uz temu Bra?a i turizma, a nunciju su uru?ene knjige "Bra?ka marenda" i "Bra? – krajolici i spomenici".