Bol zove Talijane

Tre?u godinu za redom Turisti?ka zajednica, tvrtka "Zlatni rat" i turisti?ka agencija "Solo Croazia", ?ija je vlasnica Rea Karnin?i?, imaju zajedni?ki nastup na Me?unarodnom sajmu turizma u Milanu od 13. do 16. velja?e…

Tre?u godinu za redom Turisti?ka zajednica, tvrtka "Zlatni rat" i turisti?ka agencija "Solo Croazia", ?ija je vlasnica Rea Karnin?i?, imaju zajedni?ki nastup na Me?unarodnom sajmu turizma u Milanu od 13. do 16. velja?e. Svoju ponudu i poziv da ljetuju u Bolu ista ?e grupacija talijanskim turistima prezentirati i u Napulju po?etkom travnja.

Nakon nekoliko godina stagnacije, u Bolu je prošlog ljeta zabiljeen porast broja no?enja gostiju iz Italije za 13 posto. (preuzeto sa boljani.info)


Štand na Sajmu turizma u Milanu gdje su i prospekti Bola