Bol – me?u 3 finalista za Destinaciju godine

Bol je ove godine uvršten me?u 3 finalista Godišnje hrvatske turisti?ke nagrade u kategoriji – DESTINACIJA GODINE – Najuspješnija destinacija za ljetni odmorišni turizam.

Bol je ove godine uvršten me?u tri finalista Godišnje hrvatske turisti?ke nagrade u kategoriji – DESTINACIJA GODINE – Najuspješnija destinacija za ljetni odmorišni turizam.

Proglašenje i sve?ana dodjela Godišnjih hrvatskih turisti?kih nagrada odrati ?e se U Bolu 26. i 27. listopada 2016. godine uz TV prijenos.

Više iz dopisa HTZ-a: