Bike friendly kampovi

Kamp odmorišta Mario, Aloa i Zlatni rat su postali bike friendly objekti, ujedno i prvi kampovi certificirani u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Na slici su Ivona Eterović iz kampa Mario, Denis Špadina, predsjednik Biciklističkog saveza Splitsko-dalmatinske županije i Markito Marinković, direktor TZO Bol.