Bike & Bed oznake za iznajmljivače

Donosimo vam kratak upitnik za iznajmljivače koji žele oznaku Bike & Bed, Bike Hotel ili Bike Camp na svojim objektima, te prezentaciju Biciklističkog saveza splitsko-dalmatinske Županije o cikloturizmu.

Molimo Vas da ovaj kratki popunjeni upitnik pošaljete na mail TZO Bol najkasnije do 21. travnja, kako bi pokrenuli proces dobivanja oznake na svome objektu.

Naziv objekta:

Adresa objekta:

Ime i prezime vlasnika:

Email adresa vlasnika:

GSM broj vlasnika:

Pogledajte prezentaciju Biciklističkog saveza SDŽ o cikloturizmu i uvjetima za dobivanje Bike & Bed oznake.