Biciklisti?ke staze otoka Bra?a

Sve Turisti?ke zajednice otoka Bra?a u suradnji s Turisti?kom zajednicom Splitsko – dalmatinske upanije i Biciklisti?kim savezom Splitsko – dalmatinske upanije rade na projektu "Biciklisti?ke staze otoka Bra?a".

 

Sve Turisti?ke zajednice otoka Bra?a u suradnji s Turisti?kom zajednicom Splitsko – dalmatinske upanije i Biciklisti?kim savezom Splitsko – dalmatinske upanije rade na projektu "Biciklisti?ke staze otoka Bra?a".

Ovim bi projektom naš otok dobio 530 km ozna?enih biciklisti?kih staza s pripadaju?om kartom.