Analiza 2015. i plan 2016.

Donosimo analizu ostvarenih no?enja i strukture gostiju na podru?ju op?ine Bol u 2015. godini, te program rada TZO Bol i financijski plan za 2016. godinu…

Donosimo analizu ostvarenih no?enja i strukture gostiju na podru?ju op?ine Bol u 2015. godini, te program rada TZO Bol i financijski plan za 2016. godinu…

Analiza ostvarenih no?enja i struktura gostiju na podru?ju op?ine Bol u 2015. godini

Grafi?ki prikaz strukture gostiju

Program rada TZO Bol za 2016. godinu

Financijski plan TZO Bol za 2016. godinu