90 godina turizma

Davne 1923. godine slubeno su registrirani prvi gosti. Bili su to ferijalci iz Sarajeva koji su no?ili u prostorijama škole. Turisti?ka zajednica je eljela obiljeiti taj jubilej pozivom mještanima i gostima da ispišu svojim tijelima brojku 90. Na Zlatni rat je u petak 3. svibnja u 15.30 sati došlo preko 600 osoba, a to je fotoaparatom iz aviona ovjekovje?io Mladen Katavi?.

Svi sudionici koji su hostesama ostavili adresu, a to je u?inilo njih 428, dobit ?e, u idu?ih osam dana, razglednicu i zahvalu što su sudjelovali u obiljeavanju ovoga jubileja.

Dvodnevno obiljeavanje 90-e obljetnice turizma u Bolu po?elo je u ponedjeljak sve?anom sjednicom Skupštine Turisti?ke zajednice. Na skupu je bio izaslanik upana Visko Haladi? i direktor TZ upanije Joško Stela, kao i predstavnici TZ u gradovima i op?inama naše upanije. Na sjednicu su pozvani i dosadašnji predsjednici Turisti?ke zajednice.

Nakon što su pro?itana pozdravna pisma predsjednika RH Ive Josipovi?a i predsjednika Hrvatskog novinarsko društva Zdenka Duke, o jubileju i turisti?kom razvoju Bola od 1923. do danas govorio je predsjednik Turisti?ke zajednice Tihomir Marinkovi?. Zatim su uru?ena pismena priznanja pravnim i fizi?kim osobama koje su dali svoj osobni obol u razvoju turizma. Svi su oni bili vizionari i pioniri u nastojanjima da Bol postane ono što je danas. Tako su podshumno to priznanje dobili Ante Vidoševi?, Tomo Kuis, Kaimir Cukar, Mirjan Marinkovi? Šimi?, Ive Marinkovi? Mijari?, Nikica Marinkovi? Šimi? i ?uro uljevi?, ali i Mirjana Barhanovi? koja je to priznanje osobno preuzela. Zna?ajnu su ulogu u turizmu i razvoju mjesta imali i Hotel "Zlatni rat" d.d., Bol poljoprivredna zadruga i Srednja škola Bol.

izvor: boljani.info