WTA u Bolu – nastavak razgovora

Nastavljaju se razgovori i dogovori vezani uz WTA turnir u Bolu ove godine. Ovoga puta, delegacija organizatora turnira upoznala je sa pripremama za turnir ministra turizma G. Antona Klimana…

Nastavljaju se razgovori i dogovori vezani uz WTA turnir u Bolu ove godine. Ovoga puta, delegacija organizatora turnira: Feliks Lukas, direktor turnira, Tihomir Marinkovi?, na?elnik op?ine Bol te Markito Marinkovi?, direktor TZO Bol upoznala je sa pripremama za turnir ministra turizma G. Antona Klimana. Tom prilikom, ministru je uru?ena knjiga "Bra?ka marenda iz godine u godinu", koja je nominirana za prestinu "Gourmand Award" nagradu