Uspjena edukacija prije sezone

U organizaciji Turisti?ke zajednice upanije i TZO Bol, a u suradnji s privatnom srednjom školom Walner iz Splita, u subotu je u Bolu odrana besplatna edukacija za privatne iznajmljiva?e…

U organizaciji Turisti?ke zajednice upanije i TZO Bol, a u suradnji s privatnom srednjom školom Walner iz Splita, u subotu je u Bolu odrana besplatna edukacija za privatne iznajmljiva?e. U Domu kulture dvadesetak zainteresiranih i predava?e pozdravio je direktor TZ Bol Markito Marinkovi?. Nakon više od ?etiri sata rada, svi polaznici dobili su i priznanja o završenoj i odslušanoj edukaciji. (boljani.info)