Turisti?ki rezultati Bola u srpnju 2016.

U srpnju 2016., u Bolu je ostvareno 191.609 no?enja od toga 10.665 no?enja  doma?ih  gostiju (6%) te 180.944 no?enja stranih gostiju (94%). U istom razdoblju prošle godine ostvareno je ukupno 159.613 no?enja, što predstavlja rast od 20%.

U srpnju 2016., u Bolu je ostvareno 191.609 no?enja od toga 10.665 no?enja  doma?ih  gostiju (6%) te 180.944 no?enja stranih gostiju (94%). U istom razdoblju prošle godine ostvareno je ukupno 159.613 no?enja,što predstavlja rast od 20 %.

U hotelskom smještaju ostvareno je 79.500 no?enja ili rast od 9%, u privatnom smještaju ostvareno je 103.992 no?enja ili rast od 32% te u kampovima 5.597 ili rast od 14% u odnosu na prošlu godinu.

Struktura gostiju u srpnju 2016 po zemljama:

Francuska:  20.345 no?enja 11%;

Švedska:      19.728 no?enja 10%;

Austrija:       18.649 no?enja 10%;

Norveška:   18.508 no?enja 10%;

Njema?ka:  15.135 no?enja   8%;

Slovenija:    13.856 no?enja   7%;

Hrvatska:     10.665 no?enja   6%;

?eška:             9.244 no?enja    5%;

Velika Britanija:8.162 no?enja  4%;

U prvih sedam mjeseci 2016., ostvareno je 349.501 no?enja, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvareno 293.962 no?enja ili  rast od 19%.