Turistički rezultati Bola u rujnu

U rujnu 2017., na području općine Bol ostvareno je 98.377 noćenja te 14.950 dolazaka. U istom razdoblju prošle godine ostvareno je 98.192 noćenja odnosno 14.669 dolazaka.

U prvih devet mjeseci ove godine ostvareno je 629.198 noćenja (609.853, 2016., +3,17%), te 99.231 dolazaka (96.293, 2016., +3,05%).

Struktura noćenja  po državama:

 1. Francuska: 97.510 (15,5%);
 2. Njemačka: 82.098 (13,05%);
 3. Austrija:     73.718 (11,72%);
 4. Švedska:     39.423 (6,27%);
 5. Hrvatska:    35.902 (5,71%);
 6. Britanija:    33.367 (5,30%);
 7. Slovenija:    33.348 (5,30%);
 8. Italija:          31.093 (4,94%);

Struktura noćenja po tipu smještaja:

 1. Hoteli: 339.237 (53,91%);
 2. Privatni smještaj: 252.441 (40,12%);
 3. Kampovi:   17.144 (2,72%);
 4. Nekomercijalni smještaj:  20.386 (3,24%);