Sajam turizma BIT Milano 2016

Turisti?ka zajednica op?ine Bol, Bluesun hoteli, turisti?ke agencije BlueLine i Solo Croazia iz Milana zajedni?ki nastupaju na me?unarodnom sajmu turizma BIT Milano, od 11. do 14. velja?e 2016.

Turisti?ka zajednica op?ine Bol, Bluesun hoteli, turisti?ke agencije BlueLine i Solo Croazia iz Milana zajedni?ki nastupaju na me?unarodnom sajmu turizma BIT Milano, od 11. do 14. velja?e 2016.
Na sajmu ?e se predstaviti više od 2.000 izlaga?a i 1.500 kupaca iz 100 zemalja, a u posljednjem danu sajma, kad se vrata sajma otvaraju za publiku, o?ekuje se preko 50.000 posjetitelja. Ove godine BIT ?e biti podijeljen na ?etiri makro zone i to: Leisure, Mice, Luxury i Sport. Sport se sve više prezentira kao vaan dio turizma, što je vidljivo i po broju izlaga?a od kojih su neki po prvi put prisutni kao Iran ili Azerbejdan…