Sa prezentacije u Oslu

Prezentacija turisti?ke ponude Bola i naše upanije pred norveškim touroperatorima i novinarima…

Donosimo djeli? atmosfere sa prezentacije turisti?ke ponude Bola i naše upanije pred norveškim touroperatorima i novinarima, kao i fotografiju bolske turisti?ke delegacije sa doma?inom, direktorom HTZ za Skandinaviju G.Paul Sikicem i direktorom TZ upanije splitsko-dalmatinske G. Joškom Stelom…