Rok za pla?anje ?lanarine TZ 28.velja?e

Podsje?amo iznajmljiva?e soba i apartmana na obvezu uplate ?lanarine za 2013. godinu i to do 28. velja?e.

Podsje?amo iznajmljiva?e soba i apartmana na obvezu uplate ?lanarine za 2013. godinu i to do 28. velja?e. To je relativno mali iznos, od 70 do 200 kuna po jednom doma?instvu, ovisno od ukupnom prihodu ostvarenom od iznajmljivanja turistima u 2013. godini (0,20 posto od ukupnog iznosa).

Ispunjeni obrazac i kopiju uplatnice treba dostaviti nadlenoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu boravišta vlasnika soba ili apartmana.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Uredu TZO na tel. (021) 635-638 ili na portalu www.tz.bol.hr, gdje je i obrazac kojeg treba ispuniti. (preneseno sa boljani.info)