Reise + Camping ESSEN

TZO Bol i TZG Supetar u suradnji sa TZ Splitsko-dalmatinske zakupili su štand za nastup na  turisti?kom sajmu Reise+Camping u Essenu od 24. – 28. velja?e…

TZO Bol i TZG Supetar u suradnji sa TZ Splitsko-dalmatinske zakupili su štand za nastup na  turisti?kom sajmu Reise+Camping u Essenu (Njema?ka) koji se odrava od 24. – 28. velja?e 2016.godine. Time ?e ?etiri dana preko svoga turisti?kog informatora biti  prezentirana turisti?ka ponuda otoka Bra?a i upanije splitsko-dalmatinske.

Ina?e, Essenski sajam je najve?i turisti?ki sajam u njema?koj pokrajini Sjeverna Rajna-Westfalia, i jedan od najve?ih internacionalnih turisti?kih sajmova u Njema?koj, a tradicionalno se odrava krajem velja?e…