Rad s platformama Booking.com i Airbnb

Radionica za privatne iznajmljivače u utorak, 4. veljače u 09:00 u Domu kulture.

Rad s platformama Booking.com i Airbnb

Edukator: Barbara Marković
Trajanje radionice : 4h

MODUL: AIRBNB PLATFORMA ZA POČETNIKE I NAPREDNE KORISNIKE
Uvod u rad sa platfromom
Registracija, provizija, kvaliteta objekta
Pozicioniranje i vidljivost objekta
Naputci za bolju popunjenost (status superhost, smart prices, last/first minute, instant booking)
Promjene unutar Airbnb

MODUL: BOOKING.COM PLATFORMA ZA POČETNIKE I NAPREDNE KORISNIKE
Registracija na platformi
Specifikacije provizija, vođenje kalendara, izmjene cijena
Odgovaranje na pozitivne/negativne komentare
Potezi za bolje pozicioniranje na stranicama (genious status, partnership program)
Tehničke izmjene unutar platforme

Radionica je namijenjena svim onim koji bi željeli započeti raditi sa jednom od navedenih platformi ili unaprijediti dosadašnje iskustvo u svrhu bolje popunjenosti smještajnih kapaciteta