Prijava turista preko sustava E-Visitor

Od 1. sije?nja 2016. godine Hrvatska Turisti?ka Zajednica pustila je u rad novi sustav za prijavu turista centraliziran za podru?je cijele drave.  Prema novim odredbama Pravilnika o prijavi turista dunost svih iznajmljiva?a je prijavljivati turiste u ovaj sustav…

 

Od 1. sije?nja 2016. godine Hrvatska Turisti?ka Zajednica pustila je u rad novi sustav za prijavu turista centraliziran za podru?je cijele drave.  Prema novim odredbama Pravilnika o prijavi turista dunost svih iznajmljiva?a je prijavljivati turiste u ovaj sustav.

Uvo?enjem sustava E VISITOR svi dostadašnji na?ini prijave turista prestaju sa vaenjem. 

Za prijavu turista preko sustava E VISITOR  potrebno je imati pristup internetu te uraditi slijede?e:

1.      Osobno do?i u Ured TZO Bol

2.      Donjeti Rješenje o kategorizaciji svoga objekta

3.      Donjeti osobnu iskaznicu

Nakon toga od strane Ureda TZO Bol biti ?e vam dodjeljene pristupne šifre (korisni?ko ime, lozinka i TAN lista) potrebne za korištenje sustava E VISITOR.