Poziv na seminar

TZ Splitsko-dalmatinske županije poziva na seminar: “Osmišljavanje turističkog proizvoda u ruralnom turizmu” 21.ožujka u 10 sati u hotelu Mihovil u Trilju.

Seminar je prvenstveno namijenjen potencijalnim i registriranim OPG-ima, turističkim seljačkim gospodarstvima i poduzetnicima u ruralnim područjima i ruralnom turizmu te svima onima koji rade na području ruralnog turizma (jedinice područne i lokalne samouprave, turističke zajednice, LAG-ovi, komore, udruge, zadruge, tvrtke, savjetodavna služba i ostali zainteresirani).

Pozivamo Vas da sudjelujete na Seminaru i da svoje sudjelovanje potvrdite slanjem prijavnog obrasca do petka, 17. ožujka 2017. god. na e-mail:

info@klubselo.hr i info@ekoetnogrupa.hr ili fax. 01 / 231 41 84

Seminar je za sve sudionike besplatan, a polaznici će  dobiti Uvjerenje o sudjelovanju na seminaru.
Klub članova „Selo“ Tel: 01 / 233 77 41  Fax: 01 / 231 41 84

Email: info@klubselo.hr ,  Email: info@ekoetnogrupa.hr