Poslovna radionica

Organiziramo poslovnu radionicu „Edukacija turisti?kih djelatnika i kvaliteta usluge u turizmu"…

 

Turisti?ka zajednica op?ine Bol mu sklopu projekta Tajni gost, organizira poslovnu radionicu „Edukacija turisti?kih djelatnika i kvaliteta usluge u turizmu“ . Radionica ?e se odrati u petak, 27. velja?e 2015., u maloj dvorani Centra za kluturu op?ine Bol u razdoblju od 9 do 13 sati.

Molimo sve zainteresirane sudionike da svoje u?eš?e prijave na mail TZO Bol, tz@bol.hr do ?etvrtka, 26. velja?e 2015.