Posjet Zmajevoj pilji

Turisti?ka zajednica op?ine Bol poziva sve turisti?ke djelatnike i mještane Bola i Murvice da se priklju?e organiziranom posjetu Zmajevoj špilji.
Posjet ?e se odrati u petak, 4. studenog 2016.

Turisti?ka zajednica op?ine Bol poziva sve turisti?ke djelatnike i mještane Bola i Murvice da se priklju?e organiziranom posjetu Zmajevoj špilji. Posjet ?e se odrati u petak, 4. studenog 2016.

Kre?e se u 9 sati sa parkinga u Murvici. Sa sobom je potrebno ponijeti adekvatnu obu?u i pitku vodu.

Posjet Zmajevoj špilji ?e voditi Zoran Kojdi?, djelatnik godine u kategoriji turisti?kog vodi?a godine po izboru HTZ-a.

Molimo sve zainteresirane da svoj dolazak prijave do ?etvrtka, 3. studenog 2016., na mail tz@bol.hr