Po?etna stranica

Na ovim stranicama moete na?i informacije za privatne iznajmljiva?e TZO Bol, pravne propise i regulativu za iznajmljivanje, ugostiteljstvo i hotelijerstvo u RH, novosti i najave doga?anja iz TZO Bol, te bitne doga?aje za turisti?ke djelatnike…

90 godina turizma

Davne 1923. godine slubeno su registrirani prvi gosti. Bili su to ferijalci iz Sarajeva koji su no?ili u prostorijama škole. Turisti?ka zajednica je eljela obiljeiti taj jubilej pozivom mještanima i gostima da ispišu svojim tijelima brojku 90. Na Zlatni rat je u petak 3. svibnja u 15.30 sati došlo preko 600 osoba, a to je fotoaparatom iz aviona ovjekovje?io Mladen Katavi?.

Svi sudionici koji su hostesama ostavili adresu, a to je u?inilo njih 428, dobit ?e, u idu?ih osam dana, razglednicu i zahvalu što su sudjelovali u obiljeavanju ovoga jubileja.

Dvodnevno obiljeavanje 90-e obljetnice turizma u Bolu po?elo je u ponedjeljak sve?anom sjednicom Skupštine Turisti?ke zajednice. Na skupu je bio izaslanik upana Visko Haladi? i direktor TZ upanije Joško Stela, kao i predstavnici TZ u gradovima i op?inama naše upanije. Na sjednicu su pozvani i dosadašnji predsjednici Turisti?ke zajednice.

Nakon što su pro?itana pozdravna pisma predsjednika RH Ive Josipovi?a i predsjednika Hrvatskog novinarsko društva Zdenka Duke, o jubileju i turisti?kom razvoju Bola od 1923. do danas govorio je predsjednik Turisti?ke zajednice Tihomir Marinkovi?. Zatim su uru?ena pismena priznanja pravnim i fizi?kim osobama koje su dali svoj osobni obol u razvoju turizma. Svi su oni bili vizionari i pioniri u nastojanjima da Bol postane ono što je danas. Tako su podshumno to priznanje dobili Ante Vidoševi?, Tomo Kuis, Kaimir Cukar, Mirjan Marinkovi? Šimi?, Ive Marinkovi? Mijari?, Nikica Marinkovi? Šimi? i ?uro uljevi?, ali i Mirjana Barhanovi? koja je to priznanje osobno preuzela. Zna?ajnu su ulogu u turizmu i razvoju mjesta imali i Hotel "Zlatni rat" d.d., Bol poljoprivredna zadruga i Srednja škola Bol.

izvor: boljani.info