Noćenja u rujnu 2020.

U mjesecu rujnu 2020. u Bolu je ostvareno 1.726 dolazaka te 12.950 noćenja ili 14% od ostvarenih prošlogodišnjih noćenja.

U razdoblju 01.01.-30.09.2020. u Bolu je ostvareno 36.484 dolazaka te 236.956 noćenja ili 39% od ostvarenih prošlogodišnjih noćenja.

Struktura gostiju u 2020.:
1. Hrvatska 19%
2. Njemačka 16%
3. Slovenija 10%
4. Češka 8%
5. Poljska 8%
6. Austrija 6%
7 UK 4%

Ostvarena noćenja po tipu smještaja:
1. Hoteli 82.928 (35%)
2. Privatni smještaj 131.036 (55%)
3. Kampovi 8.387 (4%)
4. Nekomercijalni smještaj 14.605 (6%)