Noćenja u rujnu 2019.

U mjesecu rujnu 2019. godine bilo je 93.346 noćenja dok je u rujnu 2018. bilo 94.395 što je pad od (-1%), dolasci za rujan 2019. su 16.228 dok je u 2018. bilo 15.760 što je rast od (+3%).

01.01.-30.09.2019.
Dolasci: 108.538 (+7%)
Noćenja: 609.470 (-1%)

01.01.-30.09.2018.
Dolasci: 101.390
Noćenja: 617.175

Noćenja po vrsti objekta

01.01. – 30.09.2019.
Hoteli: 312.218 (-5%)
Privatni smještaj: 254.470 (+5%)
Kampovi: 17.098 (-1%)
Nekomercijalni smještaj: 25.685 (-5%)

01.01.-30.09.2018.
Hoteli: 329.955
Privatni smještaj: 242.960
Kampovi: 17.307
Nekomercijalni smještaj: 26.953

Struktura gostiju

2019.
Njemačka 75.727 12,43%
Francuska 64.339 10,56%
Austrija 62.440 10,24%
Hrvatska 48.088 7,89%
Italija 37.862 6,21%
Velika Britanija 36.558 6,00%
Slovenija 35.012 5,74%
Švedska 31.487 5,17%
Norveška 20.895 3,43%

2018.
Francuska 89.048 14,43%
Njemačka 76.034 12,32%
Austrija 69.756 11,30%
Hrvatska 44.848 7,26%
Velika Britanija 40.998 6,64%
Švedska 38.416 6,22%
Slovenija 31.469 5,10%
Italija 30.427 4,93%
Norveška 23.049 3,73%