Noćenja u lipnju 2018.

U mjesecu lipnju 2018 godine bilo je 98.104 noćenja dok je u lipnju 2017. bilo 101.263 što je pad od 3%, dolasci za lipanj 2018. su 17.872 dok je u 2017. bilo 17.219 što je rast od 4%.

Prvih 6 mjeseci ostvareno je 161.116 noćenja i 30.498 dolazaka. U 2017. je bilo 163.114 noćenja (-1%) i 29.242 dolazaka (+4%).

Struktura gostiju u lipnju bila je:
Francuska 15.493 (12.68%)
Austrija 12.679 (10.51%)
Njemačka 10.927 (8.80%)
Švedska 7.592 (8.48%)
Hrvatska 6.629 (7.22%)
Velika Britanija 6.983 (7.20%)

U lipnju 2018. u hotelskom smještaju ostvareno je 57.758 (-7%).
Privatni smještaj 35.503 što je na razini prošle godine.
Kampovi 1.496 (-21%).
Nekomercijalni smještaj 3.347 (+94%).