Visina turističke pristojbe za općinu Bol

Turističko vijeće TZO Bol je na svojoj sjednici održanoj 26. studenog donijelo odluku o visini turističke pristojbe za 2021., te je proslijedilo Skupštini Županije SD na usvajanje.