Jo o energetskom certifikatu za privatne iznajmljiva?e

Prenosimo mišljenje Hrvatske gospodarske komore – Sektora za turizam o energetskom certifikatu za privatne iznajmljiva?e…

Poštovani,

 

Nastavno na naš telefonski razgovor i 2. Forum obiteljskog smještaja predstavnica Ministarstva graditeljstva i prostornog ure?enja odrala je prezentaciju, a link na predavanje, kao i ostale prezentacije moete pogledati pod Prate?i dokumenti na niem linku:

 

·         http://www.hgk.hr/sektor-centar/sektor-turizam/google-booking-com-i-airbnb-na-2-forumu-obiteljskog-smjestaja?category=69

 

G?a. Nada Mar?etko-Škoro, na?elnica Sektora za energetsku u?inkovitost u Ministarstvu graditeljstva, navela je na našem Forumu obiteljskog smještaja da prema  hrvatskom Zakonu o gradnji postoji ?lanak koji se odnosi na obavezu uvo?enju energetskog certifikata u zgrade površine ve?e od 50 ?etvornih metara pa se to odnosi i na iznajmljiva?e. Naime, prema Zakonu o gradnji, svi oni koji se bave iznajmljivanjem stanova ili apartmana koji se nalaze u zgradi površine ve?e od 50 ?etvornih metara ili iznajmljuju cijelu zgradu takve površine, od 1. sije?nja 2016. godine moraju izraditi energetski certifikat i predo?iti ga gostima.

Jedinstveni stav Zajednice obiteljskog turizma pri HGK glasi: "U navedenom ?lanku 24. Zakona o gradnji nema osnove za nametanje obaveze posjedovanja energetskog certifikata za privatne stanove, apartmane, ku?e za odmor, seoska doma?instva ili kampove u kojima se prua usluga smještaja turistima, jer je to regulirano Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti. Djelatnost pruanja ugostiteljskih usluga u doma?instvu ne moe se regulirati, odobravati, poništavati ili tuma?iti niti jednim drugim zakonom nego ve? navedenim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti. Pruatelji usluga u doma?instvima i obiteljskom turizmu nisu iznajmljiva?i iako se to kolokvijalno tako govori, jer oni ne iznajmljuju svoj stambeni prostor i za tu uslugu pla?aju porez od 12 posto. Mi moramo kategorizirati svoje objekte i poštivati Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. S obzirom na to da gosti u našim objektima ne pla?aju sami reije za svoj boravak kao što to pla?aju najmoprimci u iznajmljenim stanovima, ve? to za njih ?ine doma?ini, smatramo da ne trebamo gostima pokazivati energetski certifikat za zgradu ili stan u kojoj kratkotrajno borave. Kada nam se omogu?e povoljni krediti preko Hrvatske banke za obnovu i razvitak te poslovnih banaka, naravno da ?emo tada ulagati i u izradu energetskog certifikata."

No naravno, ne moemo Vam savjetovati da navedeni certifikat ignorirate i time se potencijalno oglušite o Zakon, no nastojati ?emo Vas informirati o eventualnim promjenama u tuma?enju, ako do njih do?e.

 

S poštovanjem,

HGK Sektor za turizam