Javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz proračuna TZO Bol u 2019. godini

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BOL
objavljuje

JAVNI  POZIV
za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz proračuna TZO Bol u 2019. godini

I. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava TZO Bol za sufinanciranje kulturnih, turističkih, tradicijskih i sportskih manifestacija te festivala.

II. Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se kandidirati fizičke i pravne osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, OPG-ovi, udruge, turističke agencije, javne ustanove) kao organizatori ili nositelji aktivnosti.

Subjekti koji su obveznici plaćanja boravišne pristojbe i turističke članarine, a nisu izvršili obveze prema TZO Bol prethodnih godina, ne mogu se kandidirati.

III. Za prijavu je potrebno ispuniti obrazac Zahtjeva koji se nalazi na Internet stranici TZO Bol (www.bol.hr), a može ga se dobiti i u uredu TZO Bol.

IV. Prijave za dodjelu bespovratnih sredstava razmatra Povjerenstvo TZO Bol. Odluku o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava donosi Turističko vijeće TZO Bol na temelju prijedloga odluke Povjerenstva. TZO Bol s korisnikom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta. Korisnik dodijeljenih bespovratnih sredstava dužan je pružiti dokaz o namjenskom korištenju istih.

V. Pri odluci o odabiru projekata uzimati će se u obzir sljedeći kriteriji:
• karakter manifestacije
• tradicija održavanja manifestacije
• sadržaj i kvaliteta manifestacije
• trajanje manifestacije
• nova manifestacija
• termin manifestacije
• doprinos poboljšanju imidža mjesta
• ekonomski i drugi učinci manifestacije

VI. TZO Bol zadržava pravo praćenja realizacije projekta, kao i kontrolu namjenskog trošenja sredstava.

VII. Prijave se dostavljaju na adresu: Turistička zajednica općine Bol, Porat bolskih pomoraca b.b., 21420 Bol, s naznakom: ”Prijava na Javni poziv – MANIFESTACIJE – ne otvaraj”.

VIII. Nepotpuni i zahtjevi zaprimljeni nakon roka neće se uzimati u obzir.

IX. Javni poziv otvoren je 30 dana od objave na službenoj web stranici TZO Bol www.bol.hr

Bol, 25. siječnja 2019. godine

 

DOKUMENT JAVNI POZIV
DOKUMENT OBRAZAC ZA DODJELU POTPORE