Javni poziv za dodjelu potpora

TZO Bol objavljuje Javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz proračuna TZO Bol u 2018. godini

I. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava TZO Bol za sufinanciranje kulturnih, turističkih, tradicijskih i sportskih manifestacija te festivala.

II. Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se kandidirati fizičke i pravne osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, OPG-ovi, udruge, turističke agencije, javne ustanove) kao organizatori ili nositelji aktivnosti.
Subjekti koji su obveznici plaćanja boravišne pristojbe i turističke članarine, a nisu izvršili obveze prema TZO Bol prethodnih godina, ne mogu se kandidirati.

III. Za prijavu je potrebno ispuniti obrazac Zahtjeva koji se nalazi na Internet stranici TZO Bol (tz.bol.hr), a može ga se dobiti i u uredu TZO Bol.

IV. Prijave za dodjelu bespovratnih sredstava razmatra Povjerenstvo TZO Bol. Odluku o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava donosi Turističko vijeće TZO Bol na temelju prijedloga odluke Povjerenstva. TZO Bol s korisnikom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta. Korisnik dodijeljenih bespovratnih sredstava dužan je pružiti dokaz o namjenskom korištenju istih.

V. Pri odluci o odabiru projekata uzimat će se u obzir sljedeći kriteriji:

  • karakter manifestacije
  • tradicija održavanja manifestacije
  • sadržaj i kvaliteta manifestacije
  • trajanje manifestacije
  • nova manifestacija
  • termin manifestacije
  • doprinos poboljšanju imidža mjesta
  • ekonomski i drugi učinci manifestacije

VI. TZO Bol zadržava pravo praćenja realizacije projekta, kao i kontrolu namjenskog trošenja sredstava.

VII. Prijave se dostavljaju na adresu: Turistička zajednica općine Bol, Porat bolskih pomoraca b.b., 21420 Bol, s naznakom: ”Prijava na Javni poziv – MANIFESTACIJE – ne otvaraj”.

VIII. Nepotpuni i zahtjevi zaprimljeni nakon roka neće se uzimati u obzir.

IX. Javni poziv otvoren je 30 dana od objave na službenoj web stranici TZO Bol tz.bol.hr

Bol, 24. siječnja 2018. godine

Obrazac zahtjeva