Japanski veleposlanik u Bolu

 

18.07, veleposlanik Japana, njegova ekscelencija Keiji Ide sa suprugom je posjetio Bol i proveo ve?er u društvu na?elnika op?ine Bol i direktora TZO Bol…

18.07, veleposlanik Japana, njegova ekscelencija Keiji Ide sa suprugom je posjetio Bol i proveo ve?er u društvu na?elnika op?ine Bol i direktora TZO Bol…