Edukacija-Kvaliteta usluge u turizmu

Još jedna u nizu zanimljivih predavanja u organizaciji TZO Bol je za nama. Tvrtka Heraklea d.o.o. iz Zagreba, ina?e specijalista za mystery shopping, imala je edukativnu radionicu „Kvaliteta usluge u turizmu“. Predava?i su bili Sanja Gomuzak i eljka Bakmaz.

Još jedna u nizu zanimljivih predavanja u organizaciji TZO Bol je za nama. Tvrtka Heraklea d.o.o. iz Zagreba, ina?e specijalista za mystery shopping, imala je edukativnu radionicu „Kvaliteta usluge u turizmu“. Predava?i su bili Sanja Gomuzak i eljka Bakmaz.