Članarina Turističkoj zajednici – Podsjetnik!

Do 28.02.2017. potrebno je obračunati turističku članarinu i predati TZ obrazac u nadležnu Poreznu upravu.
Turistička članarina obračunava se na ukupan iznos tj zbroj računa upisanih u knjigu Evidencija prometa…