Bol se predstavlja u Norvekoj

Svoju turisti?ku ponudu Bol ?e 9. travnja predstaviti u Oslu (Norveška)…

Svoju turisti?ku ponudu Bol ?e 9. travnja predstaviti u Oslu (Norveška). Na toj prezentaciji bit ?e govora i o mogu?nostima odmora na Bra?u i u Splitsko-dalmatinskoj upaniji. Nastup u Norveškoj zajedni?ki organiziraju Turisti?ka zajednica op?ine Bol i Turisti?ka zajednica splitsko-dalmatinske upanije. TZO Bol pismeno je o tome izvijestio hotele i agencije u Bolu uz mogu?nost da, ukoliko nalaze svoj interes, i oni budu u Oslu gdje ?e se pozvati tridesetak tamošnjih novinara i turoperatora.

U prolje?e prošle godine sli?na je prezentacija organizirana i u glavnom gradu Švedske.

U Bolu je sve više gostiju iz Norveške. Godine 2011. ostvarili su 14.194 no?enja, 2012. godine 20.683, a prošlog ljeta 26.578 no?enja. (boljani.info)