Biciklisti?ka tura Bol

Turisti?ka zajednica op?ine Bol poziva sve turisti?ke djelatnike, mjetane i djecu Bola i Murvice da se priklju?e organiziranoj biciklisti?koj turi. Tura ?e se odrati upetak, 11. studenog 2016.

Turisti?ka zajednica op?ine Bol poziva sve turisti?ke djelatnike, mjetane i djecu Bola i Murvice da se priklju?e organiziranoj biciklisti?koj turi. Tura ?e se odrati upetak, 11. studenog 2016.

Kre?e se u9 sati sa benzinske stanice u Bolu. Turu ?e voditi Vlado Ani?, po dijelu biciklisti?ke staze 768 Ruzmarin. Molimo sve zainteresirane da svoj dolazak prijave do ?etvrtka, 10. studenog 2016., na mailtz@bol.hr