Poziv za edukaciju županijske TZ

Turistička zajednica splitsko-dalmatinske županije vas poziva na dvije odvojene edukacije koje se održavaju u suradnji sa Heraklea d.o.o. Pozive objavljujemo u cijelosti…

P O Z I V

na edukaciju „KAKO ODUŠEVITI KUPCA“ namjenjenu djelatnicima trgovine/maloprodaje, a koja će se održati dana 14.03.2017. u hotelu Park u Splitu, Hatzeov perivoj 3, s početkom u 9,00h.

Program edukacije:

  • Verbalna i neverbalna komunikacija – kako nas kupac doživljava?
  • Komunikacija s „teškim“ i zahtjevnim kupcima
  • Primjeri iz prakse tajnog kupca – što učiniti u određenim situacijama – vježbe na stvarnim primjerima / osvrt na projakt tajnog kupca

Edukacija je besplatna i traje 3 sata.

Prijava je obavezna na info@dalmatia.hr  i to  najkasnije do 10.03.2017.


P O Z I V

na edukaciju „KAKO ODUŠEVITI KUPCA“ namjenjenu hotelijerima i ugostiteljima, a koja će se održati dana 14.03.2017. u hotelu Park u Splitu, Hatzeov perivoj 3, s početkom u 12,30h.

Program edukacije:

  • Verbalna i neverbalna komunikacija – kako nas gost doživljava?
  • Komunikacija s „teškim“ i zahtjevnim gostima
  • Primjeri iz prakse tajnog gosta – što učiniti u određenim situacijama – vježbe na stvarnim primjerima / osvrt na projakt tajnog gosta

Edukacija je besplatna i traje 3 sata.

Prijava je obavezna na info@dalmatia.hr  i to  najkasnije do 10.03.2017.

S poštovanjem,

Joško Stella, direktor