Javni poziv za dodjelu potpora

TZO Bol objavljuje JAVNI POZIV za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz proračuna TZO Bol u 2017. godini

 1. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava TZO Bol za sufinanciranje kulturnih, turističkih, tradicijskih i sportskih manifestacija te festivala.
 2. Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se kandidirati fizičke i pravne osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, OPG-ovi, udruge, turističke agencije, javne ustanove) kao organizatori ili nositelji aktivnosti.Subjekti koji su obveznici plaćanja boravišne pristojbe i turističke članarine, a nisu izvršili obveze prema TZO Bol prethodnih godina, ne mogu se kandidirati.
 3. Za prijavu je potrebno ispuniti obrazac Zahtjeva koji se nalazi na Internet stranici TZO Bol (tz.bol.hr), a može ga se dobiti i u uredu TZO Bol.
 4. Prijave za dodjelu bespovratnih sredstava razmatra Povjerenstvo TZO Bol. Odluku o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava donosi Turističko vijeće TZO Bol na temelju prijedloga odluke Povjerenstva. TZO Bol s korisnikom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta. Korisnik dodijeljenih bespovratnih sredstava dužan je pružiti dokaz o namjenskom korištenju istih.
 5. Pri odluci o odabiru projekata uzimat će se u obzir sljedeći kriteriji:
 • karakter manifestacije
 • tradicija održavanja manifestacije
 • sadržaj i kvaliteta manifestacije
 • trajanje manifestacije
 • nova manifestacija
 • termin manifestacije
 • doprinos poboljšanju imidža mjesta
 • ekonomski i drugi učinci manifestacije

6. TZO Bol zadržava pravo praćenja realizacije projekta, kao i kontrolu namjenskog trošenja sredstava.

 

7. Prijave se dostavljaju na adresu: Turistička zajednica općine Bol, Porat bolskih pomoraca b.b., 21420 Bol, s naznakom: ”Prijava na Javni poziv – MANIFESTACIJE – ne otvaraj”.

 

8. Nepotpuni i zahtjevi zaprimljeni nakon roka neće se uzimati u obzir.

 

9. Javni poziv otvoren je 30 dana od objave na službenoj web stranici TZO Bol tz.bol.hr

 

Bol, 23. siječnja 2017. godine

Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore